Välkommen till LAREU´s Online registrering!
 
  För att gå direkt till online-registreringen klicka Login
  LAREU´s online-registrering för alpackor och lamor är helt gratis.

 
Instruktioner för online-registrering
  Här följer en kort instruktion beträffande hur du registrerar dig själv och dina alpackor och lamor.
  Principen för registrering är följande: du börjar med att registrera dig som ägare (eller uppfödare). Registreringssystemet kommer att ge dig ett personligt ägare-/uppfödarenummer med vilket du identifierar dig i systemet. Du får också ett lösenord som du kan ändra till ett önskat lösenord. När du väl är registrerad kan du logga in i systemet och registrera dina djur. Det finns två separata register: ett för alpackor och ett för lamor:
 

alpackor kommer att få registreringsnummer AREU-xxxxxx
lamor kommer att få registreringsnummer LREU-xxxxx

 

När du vill kan du se dina registrerade data, såväl beträffande dig som ägare/uppfödare som för dina djur. Om någon information är fel eller saknas t ex om du har ändrat adress eller telefonnummer eller om du vill ändra/lägga till information beträffande dina djur, kan du göra detta i databasen. Notera att du endast kan ändra information beträffande dina egna djur, inte andras. Du har endast tillgång till information beträffande dina egna djur, inte andras.

  Efter varje steg i registreringen kommer du att erhålla en bekräftelse via e-post. Denna bör du skriva ut och spara.
 
Detaljerade instruktioner klicka  FAQ

 
 

Alpaca-No.
Name of Alpaca
Register-No. in other Associations
Country of other Association
Date of Birth
Country of Birth
Species/Type/Cross bred
Sex
Transponder (Chip)
Position of mark
Other mark (eg. earmark)
DNA Type No.
Eye Colour
Colour
Father
Mother
Owner
Breeder


Alpackans namn
Registreringsnr i annat register
Annat registers land
Födelsedatum
Födelseland
Art/typ/korsning
Kön
Microchipnr
Placering av microchip
Annat märke (t ex öronmärke)
DNA typ
Ögonfärg
Färg
Fader
Moder
Ägare
Uppfödare


Lycka till med registreringen av dina djur! Om du är osäker eller har frågor tveka inte att skicka ett e-mail till info@lareu.org
 
webmaster: CK