Velkommen til LAREU´s online-registrering
 
  For at gå direkte til online-registreringen tryk Login
  LAREU´s online-registrering af lamaer og alpacaer er gratis.

 
Instruktion i online registrering
  Her finder du en kort beskrivelse på hvordan du registrerer dig selv, dine alpakaer og lamaer.
  Princippet i registrering er følgende: Først skal du registrere dig selv som ejer eller avler. Registreringssystemet vil så give dig et personligt ejer- eller avlernummer med hvilket du kan identificere dig til systemet. Det vil også give dig et password som du kan ændre til et du selv vælger. Når du én gang er registreret, så kan du logge dig ind og registrere dine dyr. Der er særskilte registre for alpacaer og lamaer:
 

   Alpacaer får numre som AREU-xxxxxx
   Lamaer får numre som LREU-xxxxxx

  Du kan til enhver tid se din ejer/avlerliste med dine dyr. Er der ukorrekte eller manglende oplysninger på din ejer/avlerliste (f.eks. hvis du har skiftet adresse eller telefonnummer) , eller på din liste over dyr (hvis du f. eks. ønsker at tilføje informationer om forældrene til et dyr), så kan du tilføje eller flytte de ønskede oplysninger til databasen. Bemærk at du kun kan se og rette i oplysningerne om dine egne dyr,- ikke andres. Du har ikke tilgang til informationer om andre ejere/avleres dyr.
  For hvert trin vil du modtage en e-mail som bevis, – den bør du printe ud og gemme i en mappe.  
   
  Detailleret Instruktion truk  FAQOrdliste med oversættelser fra engelsk til dansk som en hjælp ved udfyldelsen af skemaerne.
 

Alpaca-No.
Name of Alpaca
Register-No. in other Associations
Country of other Association
Date of Birth
Country of Birth
Species/Type/Cross bred
Sex
Transponder (Chip)
Position of mark
Other mark (eg. earmark)
DNA Type No.
Eye Colour
Colour
Father
Mother
Owner
Breeder


Alpacaens nummer/Lamaens nummer
Alpacaens navn/Lamaens navn
Registreringesnummeret i andre stambøger/avlsregistre
Hjemlandet for anden stambog/register
Fødselsdato
Fødeland
Dyreart/dyretype/krydsningsbaggrund
Køn
Type og nummer på eventuel microchip
Placeringen af microchippen
Anden form for mærkning, f. eks. øremærke
DNA Typ-Nummer
Øjenfarve
Uldens farve
Far
Mor
Ejer
Avler


Held og lykke med registrering af dine dyr I tvivlstilfælde er du velkommen til at sende en mail til info@lareu.org
 
webmaster: CK